Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

  • Opublikowany: 30 kwietnia 2003

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

Dnia 30.04.2003 w gościnnych progach Hotelu "KAHLBERG" (www.kahlberg.mierzeja.pl) w Krynicy Morskiej odbyła się UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ.
Doniosłość tej sesji przejawiała się podjęciem przez krynickich radnych dwóch bardzo ważnych dla przyszłości miasta uchwał. Sesja przebiegała tradycyjnie: ustalono harmonogram, Burmistrz zapoznał radnych z przebiegiem pracy urzędu od ostatniej sesji, radni zadawali pytania, Burmistrz odpowiadał i pilnie notował co należy jeszcze wykonać

O godz. 11.22 Pani Przewodnicząca Danusia Szczurek odczytała propozycję uchwały o przystąpieniu Rady Miasta Krynica Morska do mającej powstać LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ w Krynicy Morskiej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie !!!. Uchwała ta jest zielonym światłem dla przedstawicieli branży turystycznej do utworzenia takiego stowarzyszenia. Lokalna Organizacja Turystyczna jest niezbędna do prawidłowej promocji miasta, współpracy branża - Urząd Miasta oraz współpracy z Polską Organizacją Turystyczną a w przyszłości także ze strukturami unijnymi.
O godz. 11.34 Przewodnicząca Pani Danusia Szczurek odczytała propozycję uchwały, której jeszcze żadna rada na świecie (jeżeli ktoś ma inne informacje to oczekujemy na info) nie podjęła. Otóż uchwała zmienia obecną nazwę ulicy Robotników, która nijak pasuje do Krynicy Morskiej na dodatek kojarzy się z okresem PRL-u, na nowoczesną, dynamiczną, rozwojową ulicę TELEEXPRESS-u. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, a wszystko uwieczniła kamera TELEWIZJI POLSKIEJ !!!. 

   
Najprawdopodobniej Teleexpress został pierwszym na świecie programem informacyjnym, który ma swoją ulicę, a Krynica Morska pierwszym na świecie miastem gdzie taka ulica się znajduje. Uważamy, że Teleexpress jest tego jak najbardziej godzien, gdyż ma najwyższą wśród programów informacyjnych oglądalność, jest dynamiczny i rozwojowy, dobrze będzie jeżeli Krynica Morska weźmie z niego przykład !!! Wszystkim radnym gratulujemy podjęcia tych światłych i rozwojowych dla miasta decyzji TAK TRZYMAĆ !!! Z reporterskiego obowiązku dodamy, że mamy też w tym swój udział gdyż pomysłodawcą zmiany nazwy ulicy jest szef naszego serwisu i właściciel Centrum Informacyjno - Turystycznego w Krynicy Morskiej Pan Adrian Bogusłowicz.