OTWARCIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W KRYNICA MORSKA - PIASKI

  • Opublikowany: 10 października 2017

30 września w Krynicy Morskiej został oficjalnie otwarty pierwszy odcinek ścieżki rowerowej na Mierzei Wiślanej. Długość ścieżki to 16,33 km, która prowadzi od budynku Straży Granicznej w Krynicy Morskiej do Granicy Państwa w Piaskach.

Burmistrz Miasta Krynica Morska Pan Krzysztof Swat, Nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg Pan Mariusz Potoczny, Starosta Powiatu Nowodworskiego Pan Zbigniew Ptak wspólnie przecięli wstęgę otwierając oficjalnie ścieżkę rowerową. W tym wyjątkowym dniu nie zabrakło również Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej Teresy Pawłowskiej, Pana Adriana Bogusłowicza Prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej w Krynicy Morskiej, Pani Krystyny Chabskiej oraz Pana Romana Gaika. Pojawiło się także wiele osób z lokalnych instytucji i stowarzyszeń oraz mieszkańców.

Dzięki przepięknej wrześniowej pogodzie wszyscy wspólnie odbyli przejażdżkę nową drogą.
Poza wspaniałymi warunkami panującymi w tym dniu organizowany był również Ptasi Piknik, gdzie czekało wiele atrakcji oraz niespodzianek.

Wartość całej inwestycji dla Krynicy Morskiej  3.929.875 zł
Wartość dofinansowania ze środków UE 2.714.750 zł
Wartość dofinansowania z funduszu Lasów Państwowych 551.027,70 zł
Wkład własny Miasta Krynica Morska 664.097 zł

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz turystów do przejażdżek rowerowych!