POLICYJNO – SZKOLNE WARSZTATY ANTYDOPALACZOWE w Nowym Dworze Gdańskim 15.12.2015

Policjanci przestrzegali młodzież przed zagrożeniami związanymi z substancjami psychoaktywnymi. Warsztatowe zajęcia w tym zakresie odbyły się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim. Wspólnie z nauczycielem, mundurowi chcieli uświadomić uczniom jak wielkie ryzyko wiąże się z choćby jednorazową próbą zażycia nielegalnych środków.

W piątek policjanci odwiedzili uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim. Wspólnie z nauczycielem, panem Grzegorzem Biernatem, mundurowi przeprowadzili z młodzieżą zajęcia warsztatowe na temat szkodliwości i zagrożeń związanych ze środkami psychoaktywnymi, w tym z nowymi narkotykami  - dopalaczami.

Zajęcia odbyły się w dwóch grupach – dla uczniów gimnazjalnych oraz z klas zawodowych. Każde spotkanie składało się z trzech części. Pierwszą z nich były integracyjne ćwiczenia, w ramach których każdy z uczestników miał okazję uświadomić sobie pozytywne aspekty swojej osobowości doceniane przez kolegów oraz własne cele i plany życiowe. Kolejny etap zajęć to projekcja programów dokumentalnych ukazujących prawdziwe historie uzależnionej od dopalaczy młodzieży i ich trudnej walki z nałogiem. Ostatnim elementem zajęć była prelekcja policyjna na temat zagrożeń społecznych, psychologicznych i zdrowotnych oraz konsekwencji prawnych zażywania dopalaczy.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach i z zainteresowaniem słuchała policyjnej przestrogi. Na koniec do rąk każdego słuchacza trafiły długopisy i „antydopalaczowe” plany zajęć przekazane na ten cel przez właściciela portalu internetowego www.mierzeja.pl


Wszystkie aktualności