Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę 16.10.2015

 

Za oknami jesień. Drzewa przybierają czerwone i złote barwy, a na ulicach pełno jest kasztanów i żołędzi, z których w domowym zaciszu powstają piękne jesienne ludziki. 
Kasztany i żołędzie, które tak chętnie zbieramy podczas spacerów, są także przysmakiem zwierząt zamieszkujących okoliczne lasy. W związku z tym Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w akcji “Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę - drzewko za kasztany i żołędzie”. 

Zima to ciężki okres dla zwierząt. Ptaki możemy dokarmiać w przydomowych karmnikach, natomiast pomoc zwierzynie leśnej należy pozostawić fachowcom. Możemy jednak pośrednio włączyć się w zimowe dokarmianie zwierzyny przez wspólne gromadzenie kasztanów i żołędzi. 

Inicjatorem akcji jest Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”. Partnerami akcji są: Nadleśnictwo Elbląg, Koło Łowieckie Sokół nr 7 w Gdańsku oraz Żuławski Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim. Patronat medialny nad imprezą objął Dziennik Bałtycki. Działania w ramach akcji dofinansowane są ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. 

Finał akcji odbędzie się 29.10.2015 w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim. Tam też odbędzie się wielka zbiórka. Każdy kto podzieli się zebranymi kasztanami lub żołędziami, w zamian za pomoc otrzyma drzewko.

Swoje zbiory można przekazywać także wcześniej. W szkołach z terenu Parku i otuliny będą wystawione kosze, do których uczniowie będą mogli wrzucać kasztany i żołędzie. Pracownicy Parku będą je na bieżąco odbierać. Dla szkół, które zbiorą najwięcej kasztanów i żołędzi przygotowane zostaną ogniska z kiełbaskami, którym towarzyszyć będą pogadanki na temat dokarmiania i zwyczajów leśnych zwierząt.

Pamiętajmy, by kasztany i żołędzie zbierać w przydomowych ogródkach, przy bocznych drogach w obszarach zabudowanych, a więc w miejscach, gdzie na pewno większość leśnych zwierząt nie dotrze. Nie zbieramy nasion z zadrzewień śródpolnych. dawnych siedlisk osadniczych, lasów itp. 

 


Wszystkie aktualności