Plany zajęć, które „NIE DADZĄ SIĘ DOPALACZOM”

  • Opublikowany: 13 października 2015

 

Wyjątkowe plany zajęć, długopisy i ołówki trafią do uczniów powiatu nowodworskiego w trakcie antydopalaczowych lekcji. Policjanci będą spotykać się z młodzieżą starszych klas szkół podstawowych i pierwszych gimnazjalnych aby uświadomić im jak wielkie ryzyko niesie ze sobą używanie „nowych narkotyków”. Materiały z profilaktycznym przesłaniem przygotował i przekazał na ten cel portal internetowy www.mierzeja.pl

W policyjną profilaktykę antydopalaczową włączył się portal internetowy www.mierzeja.pl. Jego właściciel, pan Adrian Bogusłowicz przekazał wczoraj na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim insp. Wacława Łokuciewskiego, 2 tys. planów zajęć, a także ołówki i długopisy, które mają trafić do nowodworskiej młodzieży podczas spotkań z policjantami.

Przygotowane w uzgodnieniu z mundurowymi plany zajęć są nie tylko wesołe i kolorowe, ale również funkcjonalne. Na awersie młodzież znajdzie miejsce na wpisanie nie tylko harmonogramu lekcji, ale również planów związanych z realizacją swoich pozaszkolnych zainteresowań i pasji oraz pomysłów na swoją bliższą i dalszą przyszłość. Ma to przypominać młodym ludziom, na jak wielu obszarach mogą się realizować oraz to, że pomimo młodego wieku, już dziś podejmują decyzje mogące mieć wpływ na ich dalsze życie. Rewers planu pod hasłem „nie pozwolę dopalaczom zniszczyć moich planów!” ma zachęcać młodych ludzi do rozważenia i przedyskutowania jak wiele można stracić używając choć raz środków psychoaktywnych. Ta strona zawiera też zaproszenie do włączenia się w PaT Life’s Challenge - akcję viralową społeczności programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” prowadzoną w ramach kampanii „Dopalacze kradną życie” oraz informacje i kontakty do instytucji udzielających pomocy i wsparcia w przypadku ewentualnych zagrożeń.

Zajęcia realizowane w ciągu roku szkolnego skierowane są głównie do starszych klas szkół podstawowych i pierwszych klas gimnazjów. Szkoły zainteresowane współpracą w tym zakresie mogą kontaktować się z mundurowymi pod nr tel. 55-246 - 9256 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem kppndg@pomorska.policja.gov.pl

Portal www.mierzeja.pl po raz kolejny już wspiera działania profilaktyczne nowodworskich mundurowych. W ubiegłym roku jego właściciel zasponsorował 1600 odblasków, które trafiły do najmłodszych uczestników ruchu drogowego w trakcie policyjnych pogadanek o bezpieczeństwie.