Rajd Pieszy Szlakami Mierzei Wiślanej 22.05.2015

 

Pracownicy Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” zapraszają na Rajd Pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej – Bioróżnorodność siedlisk ptaków Mierzei”. Rajd będzie doskonałą okazją do poznania walorów przyrodniczych i krajobrazowych Parku oraz bioróżnorodności siedlisk przyrodniczych Mierzei. Jak zawsze będzie można będzie skorzystać z bogatej wiedzy pracowników Parku nt. genezy regionu, historii osadnictwa oraz walorów środowiska przyrodniczego. Spotkanie uczestników rajdu o godz. 9:30. Długość trasy wynosi 10 km i przebiega następująco: Leśnictwo Przebrno-Polder Przebrno-Rezerwat Buki Mierzei Wiślanej – plaża – koszarka - Leśnictwo Przebrno. Na godz. 13:00 zaplanowane jest ognisko. Podczas rajdu odbędą się warsztaty przyrodnicze "Bioróżnorodność siedlisk ptaków Mierzei". W rajdzie mogą wziąć udział zarówno dzieci jak i osoby dorosłe.

W tym roku Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” obchodzi 30-lecie istnienia. W ramach obchodów jubileuszu odbyła się konferencja pn. „Oblicza ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”. Kierownik parku p. Wojciech Woch przedstawił krótki rys historyczny począwszy od lat 70-tych kiedy to zrodził się pomysł objęcia ochroną Mierzei Wiślanej i Wysoczyzny Elbląskiej. Po części oficjalnej była prezentacja w terenie. Uczestnicy zobaczyli m.in. klif nadzalewowy, Dąb Benek będący pomnikiem przyrody oraz żuławską część otuliny parku.

Termin rajdu: 30.05.2015 sobota
Miejsce : Przebrno i okolice
Kontakt : Zapisy u pracowników Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana" do 28.05 tel. 55 247 71 06

 


Wszystkie aktualności