Konkurs poetycki na temat krynickiej biblioteki 19.02.2014

Z okazji Światowego Dnia Poezji, który przypada dnia 21 marca, Miejska Biblioteka Publiczna w Krynicy Morskiej ogłasza konkurs poetycki „Moja biblioteka…”

 REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO „Moja biblioteka…" Krynica Morska 2014

 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Krynicy Morskiej.
2. Konkurs związany jest z Światowym Dniem Poezji.
3. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Krynicy Morskiej,

I kategoria wiekowa – młodzież uczęszczająca do szkoły podstawowej

II kategoria wiekowa – młodzież uczęszczająca do gimnazjum

III kategoria wiekowa - młodzież uczęszczająca do szkół ponadgimnazjalnych

IV kategoria wiekowa – dorośli mieszkańcy miasta Krynica Morska
4. Konkurs dotyczy prac poetyckich – wierszy, fraszek, limeryków, poematów poświęconych tematycznie krynickiej bibliotece .
5. Organizator oczekuje na prace poetyckie – w ilości nie większej niż trzy od jednej osoby - poświęcone pozytywnym emocjom, uczuciom, wspomnieniom dotyczącym biblioteki publicznej w Krynicy Morskiej.
6. Prace konkursowe prosimy dostarczać lub nadsyłać do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej, ul. Gdańska 108. do dnia 11.04.2014 roku. do godz. 18.00.
W kopercie przysłanej wraz z pracami prosimy zamieścić dane o autorze, wraz z podaniem jego wieku.
7. Jury, powołane przez Organizatora dokona oceny nadesłanych prac, wyłoni laureatów i zadecyduje o przyznaniu nagród . Wytypuje również utwory do zamieszczenia na stronie internetowej i w prasie lokalnej.
8. Wyniki konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej www.krynicamorska.tv w zakładce Miejskiej Biblioteki Publicznej w dniu 28.04.2014 r.

9. Rozdanie nagród i prezentacja nagrodzonych utworów nastąpi w dniu 8 maja 2014 r. o godz. 16,00 w MBP. Laureaci konkursu mają miły obowiązek osobistego odbioru nagrody, gdyż konkurs nie ma charakteru korespondencyjnego.

10. Organizatorzy konkursu mogą unieważnić konkurs, jeżeli nie zostaną złożone prace konkursowe przez minimum trzech uczestników w danej kategorii wiekowej.

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażaniem przez autora zgody na przekazanie Organizatorowi praw autorskich do celów publikacji i promocji.
12. Regulamin konkursu jest zamieszczony na stronie www.krynicamorska.tv w zakładce Miejska Biblioteka Publiczna. Szczegóły – pod nr telefonu 55/247 65-07

Zachęcamy małych i dużych poetów do udziału w Konkursie!

 


Wszystkie aktualności