IV Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków/Gubernatorów

  • Opublikowany: 11 lipca 2013

Dziś rano wystartował 1 wyścig IV Międzynarodowych Regat o Puchar Trzech Marszałków/Gubernatorów

Regaty zostaną rozegrane na wodach Zalewu Wiślanego oraz Zalewu Kaliningradzkiego 10-14 lipca.
Organizator planuje rozegranie trzech wyścigów podzielonych na dwa etapy:
     Etap I - wyścig 1. 11 lipca na trasie Krynica Morska - Frombork, - wyścig 2. 12 lipca na trasie Frombork - Bałtyjsk. Etap II - wyścig 3. 13 lipca na trasie Bałtyjsk - Elbląg. 
     Wyścig 1. - Krynica Morska - Frombork będzie klasyfikowany i nagradzany oddzielnie w ramach Pucharu Żeglarskiego Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego. Wyścig 2. - Frombork - Bałtyjsk oraz wyścig 3. - Bałtyjsk - Elbląg klasyfikowane i nagradzane są łącznie w ramach 4. Międzynarodowych Regat o Puchar Trzech Marszałków/Gubernatorów. 
     Uczestnicy w ramach jednego zgłoszenia do regat mogą wystartować: tylko w wyścigu 1. o Puchar Żeglarskiego Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego, bądź też:  tylko w wyścigach 2. i 3. o Puchar Trzech Marszałków/Gubernatorów, albo: we wszystkich trzech wyścigach.
     Regaty zostaną rozegrane w klasie KWR. W regatach mogą brać udział jachty kabinowe: mieczowe, balastowo-mieczowe i balastowe posiadające aktualne świadectwo KWR. Organizator przewiduje utworzenie trzech grup startowych podzielonych według przelicznika KWR. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2013 - 2016, Międzynarodowymi Przepisami o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu oraz Zawiadomieniem o Regatach i Instrukcją Żeglugi.
     Nagrody 4. Regat o Puchar Trzech Marszałków/Gubernatorów (wyścig 2. i 3.) zostaną wręczone podczas zakończenia regat w dniu 13 lipca o godz. 19 w marinie Jachtklubu Elbląg w Elblągu. Organizator przewiduje puchary i nagrody główne za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej grupie startowej. 
     W każdej z grup przewiduje się za zajęcie:
     1. miejsca: puchar i nagrodę o wartości 2 tys. zł;
     2. miejsca: puchar i nagrodę o wartości 1,5 tys. zł;
     3. miejsca: puchar i nagrodę o wartości 1 tys. zł. 
     Ponadto wśród wszystkich załóg zostanie rozlosowana nagroda o wartości 1 tys. zł. Wszystkie jachty, które ukończą regaty otrzymają nagrody o wartości 250-300 zł. 
     Nagrody Regat o Puchar Żeglarskiego Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego (wyścig 1.) zostaną wręczone podczas zakończenia regat w dniu 13 lipca o godz. 19 w marinie Jachtklubu Elbląg w Elblągu. Organizator przewiduje puchary i nagrody za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej grupie startowej.
     
     Organizatorzy główni: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Jacek Protas, Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk, Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego - Nikołaj Cukanow. 
     Współorganizatorzy: Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Kaliningradzie, Jachtkub Elbląg, Kaliningradzka Obwodowa Federacja Żeglarska, Elbląski Okręgowy Związek Żeglarski. Partnerzy: Miasto Bałtijsk, Miasto Elbląg, Miasto Frombork, Miasto Krynica Morska.