Kolejką na wycieczkę z Krynicy Morskiej do Elbląga 29.07.2011

 

30 lipca startuje KOLEJ NADZALEWOWA, która będzie skomunikowana w Tolkmicku ze statkiem do Krynicy Morskiej.  
  
Na trasie Braniewo – Tolkmicko – Krynica Morska i z powrotem kursy „BUS 1 i BUS 2” kursować będzie z tablicą kierunkową KRYNICA MORSKA oznakowaną dodatkowo napisem OFERTA „KOLEJ+STSTEK+BUS”.
 
Uwaga !
W ofercie z Braniewa do Krynicy Morskiej  autobus zatrzymuje się na przystankach opisanych w rozkładzie jazdy, a w Tolkmicku skomunikowany jest ze statkiem do krynicy Morskiej.
Liczba dostępnych miejsc w ofercie „KOLEJ+STATEK” z Braniewa do Krynicy Morskiej wynosi 50.
Bilety wyłącznie w przedsprzedaży w punkcie informacji turystycznej w Braniewie.
 
Braniewo – Tolkmicko -  Krynica Morska
Przejazd w jedną stronę w ofercie „bus+statek”
 
Ceny biletów
 
Bilet wg taryfy Normalnej – 18+6,30 = 24,30  zł     
Bilet wg taryfy Ulgowej – 14+4,10 = 18,10 zł
 
Przejazd w obie strony  w ofercie „bus+statek”
 
Ceny biletów
Bilet wg taryfy Normalnej – 25+12,60 = 37,60 zł      
Bilet wg taryfy Ulgowej – 18+8,20 = 26,20 zł
 
Uwaga !
W ofercie z Elbląga i Malborka do Krynicy Morskiej  pociąg skomunikowany na stacji tolkmicko ze statkiem do Krynicy Morskiej .
Liczba dostępnych miejsc w ofercie „KOLEJ+STATEK” z Elbląga i Malborka do Krynicy Morskiej wynosi 110.
Bilety wyłącznie w przedsprzedaży w punkcie informacji turystycznej w Elblągu.
 
 
Elbląg – Tolkmicko -  Krynica Morska
Przejazd w jedną stronę w ofercie „KOLEJ+STATEK
 
Ceny biletów
 
Bilet wg taryfy Normalnej – 18+7,30 = 25,30  zł    
Bilet wg taryfy Ulgowej – 14+4,75 = 18,75 zł
 
Przejazd w obie strony  w ofercie „kolej+statek”
 
Ceny biletów
Bilet wg taryfy Normalnej – 25+14,60 = 39,60 zł      
Bilet wg taryfy Ulgowej – 18+9,50 = 27,50 zł
 
 
Uwaga !
Propozycje  atrakcyjnych wycieczek w ofercie „STATEK+KOLEJ+STATEK” dostępne na stronach wwwptmkz.pl oraz WWW.arriva .pl oraz u armatora statku „MONIKA” podczas postoju w porcie w Krynicy Morskiej.
 
Krynica Morska  – Tolkmicko – Frombork – Braniewo – Frombork - Tolkmicko – Krynica Morska
 
Przejazd w jedną stronę w ofercie „kolej+statek”
 
Ceny biletów
Bilet wg taryfy Normalnej – 18+5 = 23,00 zł      
Bilet wg taryfy Ulgowej – 14+5 = 19,00 zł
 
 
Przejazd w obie strony  w ofercie „kolej+statek”
 
Ceny biletów
Bilet wg taryfy Normalnej – 25+5 = 30,00 zł      
Bilet wg taryfy Ulgowej – 18+5 = 23,00 zł
 
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny 667 651 810.
 
Wspólna oferta władz samorządowych oraz przewoźników ( kolejowego spółki ARRIVA RP i Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych ) obsługujących Kolej Nadzalewową, armatora statku MONIKA, przewoźnika autobusowego TOLKO oraz spółki PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie jest pierwszą w Polsce próbą utworzenia skoordynowanej oferty przewozowej w układzie „KOLEJ+STATEK+BUS” w obszarze Zalewu Wiślanego.
W roku 2011 chcemy przetestować rozwiązania komunikacyjne oraz te z zakresu obsługi pasażera jakie w naszej opinii ( PTMKŻ) powinny działać aby możliwa była wspólna obsługa mieszkańców i turystów w zintegrowanym systemie transportowym „KOLEJ+STSTEK+BUS”.
Uzgodnienia przygotowane przez Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych pomiędzy armatorem statku, przewoźnikiem autobusowym i kolejowym pokazują iż kierunek w komunikacji regionalnej wytyczony rok wcześniej przez większość samorządów lokalnych jest perspektywiczny i daje dużą szansę na rozwój turystyki także w południowej części Zalewu Wiślanego. 
Nowością w stosunku do roku ubiegłego są dnie oferty, pierwsza to  połączenie Braniewa i Fromborka z Krynicą Morską umożliwiając wyjazd na kilkugodzinny wypoczynek nad morze mieszkańców  tych miejscowości, druga to próba zmiany dotychczasowego „sztampowego” podejścia do komunikacji między Krynicą Morską – Fromborkiem. Chcemy osiągnąć swój cel proponując turystom pokonanie tej samej trasy w ciekawszy sposób. Łączący doznania rejsu statkiem oraz  przejazdu najpiękniejszym, bo biegnącym niemalże po plaży Zalewu Wiślanego,  odcinkiem Kolej Nadzalewowej z Tolkmicka do Fromborka i Braniewa. Wybierając się do Fromborka lub Braniewa przez Tolkmicko w ofercie „STSTEK+KOLEJ+STSTEK” turyści zobaczą najpiękniejsze zakątki regionu, których pokładu statku nie są wstanie odkryć.
Ze względów technicznych w roku 2011 wspólna komunikacja pomiędzy najważniejszymi miejscowościami (Elblągiem, Braniewem, Krynicą Morską, Tolkmickiem, Fromborkiem, Kadynami oraz Suchaczem)  będzie funkcjonowała w ograniczonym zakresie. Mamy jednak nadzieję iż zebrane doświadczenia pozwolą nam przedstawić pełną analizę możliwości jaki i pełen obraz rozwiązań wymagających dopracowania czy też budowy jaki niesie za sobą obsługa wspólnego i w pełni zintegrowanego  systemu komunikacyjnego obszaru Zalewu Wiślanego. Tą niezwykle nowatorską i bardzo potrzebną inicjatywę na styku Województw Warminsko-Mazurskiego i Pomorskiego wspiera większość samorządów w tym Marszalkowie obu Województw. Chcielibyśmy aby w przyszłym roku zalety wspólnego planowania i realizacji tego ważnego w regionie projektu zauważyli także przedstawiciele Powiatu Elbląskiego i Miasta Krynica Morska. 
Budowa spójnej siatki połączeń turystycznych różnych gałęzi transportu powstała w ścisłej współpracy i dzięki wsparciu finansowemu i partnerów:
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Elbląga, Starosty Braniewskiego,  Burmistrza Miasta Braniewa, Burmistrza Miasta i Gminy Frombork, Burmistrz Miasta i Gminy Tolkmicko, Wójta Gminy Elbląg, Wójta Gminy Braniewo oraz  Dyrektora PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie.

Wszystkie aktualności