Festiwal Krainy Kanału Elbląskiego 30.08.2010

W niedzielę 29 sierpnia z okazji 150-lecia Kanału Elbląskiego w Buczyńcu odbyła się inscenizacja historycznego wydarzenia z 31 sierpnia 1860 r. – uroczystość oddania do użytku pochylni Buczyniec.

Projektantem i realizatorem Kanału był Georg Jacob Steenke, który przyjął zlecenie Fryderyka II, pragnącego połączyć szlakiem żeglownym Prusy Wschodnie z Bałtykiem. Kanał Elbląski to najdłuższy kanał żeglowny w Polsce. Jego długość wynosi 84,2km:
- odcinek Jezioro Drużno – śluza Miłomłyn, długości 52 km
- odcinek Miłomłyn – Iława, długości 32,2 km
Całkowita długość kanału z odgałęzieniami wynosi 151,7 km.
Kanał łączy Jezioro Druzno z Drwęcą oraz z jeziorem Jeziorak. Z jeziora Drużno, poprzez rzekę Elbląg z Zalewem Wiślanym a także przez kanał Jagielloński, Nogat i Wisłę z Morzem Bałtyckim.
Na Kanale od Ostródy do Elbląga jest 5 pochylni i 2 śluzy.
Różnica poziomów wody sięga 100 m. Osobliwością na skalę europejską jest zespół 5 pochylni, po których przetacza się statki na specjalnych platformach ustawionych na szynach (źródło wikipedia.pl)

Do końca września po kanale pływają statki Żeglugi Elbląsko – Ostródzkiej. Można popłynąć z Elbląga do Buczyńca lub Ostródy, a także przypłynąć do Elbląga.

W ramach kilkudniowego Festiwalu Krainy Kanału Elbląskiego, realizowanego w ramach projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” realizowanego w partnerstwie Samorządu Warmińsko – Mazurskiego z powiatami: Elbląskim, Iławskim, Ostródzkim, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2010 „Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”, odbył się w niedzielę Festyn Jubileuszowy z okazji 150 rocznicy Kanału Elbląskiego. Uroczystego otwarcia dokonali Starostowie powiatów elbląskiego, Iławskiego i Ostródzkiego. Odbyły się pokazy filmów o Kanale Elbląskim, na zamkowym dziedzińcu, w Hotelu Platinium wystawiono makietę Pochylni w Oleśnicy, na jeziorze Drwęckim odbyły się pokazy wyczynowej jazdy na nartach wodnych, wyścig kajakowy dla samorządowców i zaproszonych dziennikarzy, przy estradzie odbył się rodzinny konkurs estradowy ”Kanaliada”, a wszystko to przeplatane było różnymi koncertami. Kto w miniony weekend wybrał się do Ostródy na pewno miło spędził czas.

Zachęcamy wszystkich od przepłynięcia się Kanałem, bo jest to unikat na skalę światową, wspaniała wycieczka i przygoda!!!


Wszystkie aktualności