Lokalna moneta nad morzem! 03.07.2008

„BRYZY" - DUKATY LOKALNE GMIN NADZALEWOWYCH

 

Unia Europejska ma monetarną strefę euro, a nad Zalewem Wiślanym w tegorocznym sezonie letnim funkcjonować będzie dukatowa strefa Bryzy.

5 lipca br. w ośmiu miastach i gminach tworzących Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych (Braniewo, Elbląg, Frombork, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, Tolkmicko) Mennica Polska SA wprowadzi do lokalnego obiegu promocyjne dukaty lokalne o nazwie „BRYZA". Emisja obejmuje dwa nominały dukatów - „4 BRYZY" i „7 BRYZ". Rozpoczynają one przewidywaną na trzy lata serię emisyjną nadzalewowych dukatów o tematyce „Rośliny chronione Zalewu Wiślanego".
Od trzech lat kampanie promocyjne polegające na emitowaniu dukatów lokalnych stają się coraz popularniejsze. Współczesne dukaty lokalne, wykreowane przez Mennicę Polską, nawiązują do historycznych tradycji bicia monet przez lokalnych władców oraz mennictwa miejskiego opartego na przywilejach królewskich. Obecnie dukat lokalny to przede wszystkim atrakcyjne narzędzie promocyjne, które gwarantuje osiągnięcie zamierzonych celów informacyjnych i promocyjnych w mediach oraz wśród turystów i społeczności lokalnych.
W tym roku dukaty lokalne wyemituje ponad 20 miast. Ale „BRYZY" to pierwsza i jedyna do tej pory emisja o tak szerokim zasięgu terytorialnym. Przez trzy miesiące nadzalewowe dukaty będą w obiegu równocześnie w kilkunastu miejscowościach na terenie Mierzei Wiślanej, śuław i Wysoczyzny Elbląskiej.
Dukaty są nie tylko atrakcyjną pamiątką dla turystów, ale także cenionym walorem numizmatycznym, coraz chętniej kolekcjonowanym przez zbieraczy. Emisja „BRYZ" już wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród kolekcjonerów. Choć „BRYZ" jeszcze nie ma w obiegu, na aukcjach internetowych kwitnie handel opcjami ich zakupu. Sprzedają je - osiągając ponad 100% przebicie wartości nominalnej - firmy numizmatyczne, które zapewniły sobie otrzymanie „BRYZ" na zasadach przedpłacanego abonamentu numizmatycznego. Firmy te otrzymają zamówione dukaty w kilka dni po inauguracji emisji i dopiero wtedy rozpoczną realizację swojej sprzedaży.
Ani w internecie, ani w mediach nie pojawił się dotychczas pełny wizerunek dukatów. Administrator menniczej emisji - doradcza firma DM z Warszawy - nie ujawnia ich wyglądu bo chce, aby to mieszkańcy gmin nadzalewowych zobaczyli dukaty jako pierwsi odwiedzając punkty wymiany w swoich miejscowościach. Poufność obejmująca wizerunek „BRYZ" związana jest także z potrzebą zachowania bezpieczeństwa emisji.

Awers obu dukatów ma jednolity wzór. Zawiera nazwę emitenta, którym jest Związek Gmin Nadzalewowych, oraz nazwy wszystkich miast i gmin nadzalewowych. Oryginalny i nowatorski w polskiej praktyce menniczej projekt awersu opracował Robert Kotowicz, wybitny twórca sztuki medalierskiej, autor projektów wielu polskich i zagranicznych monet obiegowych oraz kolekcjonerskich.
Rewers dukata „4 BRYZY" przedstawia kwiat kruszczyka sinego - jednego z polskich storczyków. Kruszczyki, rośliny ginące i objęte ochroną, występują w regionie nadzalewowym, m.in. w lasach Wysoczyzny Elbląskiej. Rewers „7 BRYZ" prezentuje inną roślinę chronioną - mikołajka nadmorskiego występującego m.in. na Mierzei Wiślanej. Projekty rewersów obu dukatów są dziełem znanego medaliera i rzeźbiarza Tadeusza Tchórzewskiego, projektanta wielu monet obiegowych i kolekcjonerskich Narodowego Banku Polskiego, a także m.in. autora Pomnika Katyńskiego we Wrocławiu.
Dukat „7 BRYZ" różni się od „4 BRYZ" okrągłym otworem wybitym w centralnym punkcie krążka. Dotychczas, w historii polskiego mennictwa, tylko raz wybita została taka „moneta z dziurką" - była to moneta 2 zł z 2003 r. poświęcona Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
Nakład tegorocznych dukatów nadzalewowych jest bardzo ograniczony. Mennica Polska wybiła 50 tys. sztuk „4 BRYZ" oraz 20 tys. sztuk „7 BRYZ". Oprócz mosiężnych dukatów obiegowych ukażą się także - w nakładzie limitowanym - pamiątkowe dukaty kolekcjonerskie ze srebra. W Mennicy Polskiej wybito zaledwie 600 sztuk srebrnych „40 BRYZ" z wizerunkiem kruszczyka sinego oraz 600 sztuk srebrnych „70 BRYZ" z mikołajkiem nadmorskim. Pomimo różnicy nominału oba dukaty srebrne mają jednakową cenę emisyjną.
We wszystkich gminach nadzalewowych 5 lipca uruchomione będą punkty wymiany, w których dukaty będzie możżna dostać za złotówki, wymieniając 4 zł na „4 BRYZY" i 7 zł na „7 BRYZ". Przez okres obowiązywania emisji - od 5 lipca do 30 września br. - w sklepach i punktach usługowych oznakowanych specjalnymi nalepkami dukaty te będą honorowane jako „środek płatniczy" dla turystów odwiedzających miejscowości nad Zalewem Wiślanym. Wykazy punktów wymiany oraz punktów honorujących będą publikowane na plakatach i obwieszczeniach. W każdej gminie, w wytypowanych placówkach, będzie można także nabyć srebrne „BRYZY". Wykaz tych placówek także znajdzie się na plakatach.
Mennica Polska S.A. zastrzega, że „BRYZY", podobnie jak dukaty lokalne emitowane w innych miastach polskich, nie są pieniądzem lokalnym. To żetony, które księgowo mają wartość bonu towarowego i przede wszystkim stanowią atrakcyjną pamiątkę kolekcjonerską.

DM Sp. z o.o.

Wszystkie aktualności