Piknik rodzinny 06.05.2022

2 maja w Porcie Jachtowym w Krynicy Morskiej odbył się piknik rodzinny “Bezpieczna Krynica”, którego jednymi z organizatorów byli Policjanci z Krynicy Morskiej oraz Komendy Powiatowej w Nowym Dworze Gdańskim. 


Podczas pikniku w namiocie profilaktycznym zorganizowano liczne zabawy, konkursy oraz pogadanki na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, podstawowych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz porady dla seniorów. 


Największą atrakcją dla dzieci był policyjny słonik POPO, który zabawiał i oprowadzał mieszkańców i turystów po pikniku za to młodzież chętnie słuchała opowieści technika kryminalistyki, który z wielką pasją opowiadał o swojej profesji. 


Odbyły się także pokazy służb, policji, straży pożarnej, patrolu saperskiego czy straży granicznej. W trakcie pikniku prowadzono również licytacje, z których cały dochód zostanie przeznaczony na zakup nowego busa ratunkowego dla strażaków z OSP w Krynicy Morskiej.


Wszystkie aktualności