Nabór wniosków o dofinansowanie LGR 30.11.2021

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei
ogłasza 2 nabory wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie
działania.


   Nabory wniosków o dofinansowanie

                                            

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei ogłasza 2 nabory wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych w ramach następujących przedsięwzięć:

1.1.1- Całoroczne produkty turystyczne;

1.2.3- Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego;

Termin składania wniosków 30.11.2021 r. – 14.12.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów, w tym ogłoszenia o naborach, warunki otrzymania dotacji i wymagane dokumenty znajdą Państwo pod linkami:


https://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-31-2021-przedsiewziecie-1-1-1-caloroczne-produkty-turystyczne/

https://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-32-2021-przedsiewziecie-1-2-3-promowanie-zachowanie-lub-upowszechnianie-rybackiego-dziedzictwa-kulturowego/
Wszystkie aktualności